Παρουσιάσεις

Wootis- ο ΦοΣΕ του μικρού παραγωγού ΑΠΕ

Η συμμετοχή των παραγωγών ΑΠΕ στη διαδικασία πρόβλεψης της παραγωγής τους, αλλά και η επιβολή ποινών σε περίπτωση που παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ πρόβλεψης και πραγματικής παραγωγής, αποτελεί αναμφίβολα έναν παράγοντα «ωρίμανσης» των παραγωγών, καθώς πλέον αποκτούν έναν πιο ενεργό ρόλο στην εξισορρόπηση της ενεργειακής αγοράς. Η απευθείας συμμετοχή των πάρκων στις Αγορές του Χρηματιστηρίου […]

Wootis- ο ΦοΣΕ του μικρού παραγωγού ΑΠΕ Read More »

Υποχρεώσεις και τρόπος αμοιβής των παραγωγών ενέργειας από τις Αγορές Ενέργειας

Η παρουσίαση προβλήθηκε στο πλαίσιο του webinar, που διοργάνωσε η Wootis στις 13/5/2021 με στόχο την καλύτερη πληροφόρηση των παραγωγών ΑΠΕ για το ρόλο του ΦΟΣΕ, τις υποχρεώσεις του αλλά και τον τρόπο αποζημίωσης τους από τις αγορές Ενέργειας και τον ΔΑΠΕΕΠ.

Υποχρεώσεις και τρόπος αμοιβής των παραγωγών ενέργειας από τις Αγορές Ενέργειας Read More »