ΕΙΣΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ; ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΙΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΣΕ

νέα εποχή στις αγορές ενέργειας

ποιοι είμαστε

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η ιστοσελίδα fose.energy δημιουργήθηκε από την Wootis ΑΕ και την Joule ΑΕ. Η πρώτη ασχολείται, μεταξύ άλλων, με την δραστηριότητα της Σωρευτικής Εκπροσώπησης Παραγωγών από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ενώ η δεύτερη ενισχύει τις δραστηριότητες της πρώτης μέσω συμβουλευτικών και τεχνοοικονομικών υπηρεσιών και λύσεων.

Ο στόχος της ιστοσελίδας είναι να ενημερώσει τους παραγωγούς για τις υποχρεώσεις που έχουν απέναντι στις αγορές ενέργειας καθώς και να τους βοηθήσει να επιλέξουν τον κατάλληλο συνεργάτη για την επιτυχή ικανοποίηση αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δύο εταιρείες μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους.

τι πρέπει να γνωρίζετε

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

συμμετοχή στις αγορές

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ | ΜΕΣΩ ΦΟΣΕ

Απευθείας συμμετοχή

στις αγορές

 • Αποκλειστική διαχείριση χαρτοφυλακίου
 • Μηδενικό κόστος εκπροσώπησης
 • Πληρωμή τελών και ετήσιων συνδρομών προς το χρηματιστήριο ηλεκτρικής ενέργειας
 • Πληρωμή προμηθειών συναλλαγών και εκκαθάρισης αυτών
 • Πληρωμή εργαλείου πρόβλεψης καιρού
 • Συνεχής συμμετοχή στις αγορές (365 ημέρες τον χρόνο, 24 ώρες την μέρα)

Εκπροσώπηση

από ΦοΣΕ

 • Εβδομαδιαίες πληρωμές με τιμή ίση με την τιμή της αγοράς επόμενης ημέρας
 • Χωρίς πληρωμές προς το χρηματιστήριο ενέργειας (τέλη, συνδρομές, προμήθειες)
 • Ο ΦοΣΕ αναλαμβάνει την πρόβλεψη καιρού
 • Κόστος εκπροσώπησης (ΚΕ): η αμοιβή του ΦοΣΕ για τις υπηρεσίες του
 • Δυνατότητα εκπροσώπησης από τον ΦοΣΕΤεΚ*

* ΦοΣΕΤεΚ Ο δημόσιος ΦοΣΕ ο οποίος δύναται να εκπροσωπήσει έργα ΑΠΕ. Τον ρόλο αυτόν τον έχει αναλάβει ο ΔΑΠΕΕΠ. Το κόστος εκπροσώπησης (ΚΕ) του είναι 6% της ΕΤΑ και από την πλήρη εφαρμογή του Target Model και μετά θα αυξάνεται κατά 5% κάθε εξάμηνο. Ενδεικτικά η ΕΤΑ για τα φωτοβολταϊκά, το πρώτο τρίμηνο του 2021 ήταν από 51€/MWh έως 58€/MWh άρα το ΚΕ ήταν από 3,06€/MWh έως 3,48€/MWh.

αμοιβή παραγωγών

ΑΠΟ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΑΠΕΕΠ

Τα έργα με ΣΕΣΤ αμείβονται απoκλειστικά από το ΔΑΠΕΕΠ, στο τέλος κάθε μήνα, με τιμή ίση με την τιμή αναφοράς τους.

Οι παραγωγοί έργων με ΣΕΔΠ αμείβονται από δύο πηγές, τις αγορές ενέργειας (ή τον ΦοΣΕ που τους εκπροσωπεί) και τον ΔΑΠΕΕΠ.

Από τις αγορές (η τον ΦοΣΕ) αμείβονται για κάθε μεγαβατώρα που παράγουν, με τιμή ίση με την τιμή που είχε η Day-ahead αγορά εκείνη την ώρα.

Από το ΔΑΠΕΕΠ, αμείβονται στο τέλος του μήνα, με τιμή ίση με τη διαφορά της τιμής αναφοράς (ΤΑ) του με την ειδική τιμή αγοράς (ΕΤΑ). Η αμοιβή αυτή ονομάζεται διαφορική προσαύξηση ή premium.

Δείτε ένα παράδειγμα

ΜΕΣΩ POWER PURCHASE AGREEMENTS

Πρόκειται για συμφωνία μεταξύ παραγωγού και αγοραστή για διάθεση της παραγόμενης ενέργειας μέσω του δικτύου σε μια συμφωνημένη τιμή η οποία θα καθορίζεται από τα τρία μέρη (παραγωγό, προμηθευτή, δίκτυο).

Σε αυτόν τον τύπο PPA, θα έχουν ενεργό ρόλο οι θεσμικοί φορείς των αγορών, χωρίς ακόμη να είναι καθορισμένο το πώς.

Το νομικό πλαίσιο δεν είναι ακόμη επαρκώς διαμορφωμένο.

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των δύο μερών.

Ο σταθμός παραγωγής εκπροσωπείται στις αγορές ενέργειας είτε απευθείας είτε μέσω ενός Φο.Σ.Ε. και αποζημιώνεται από αυτές με βάση την τιμή της Αγοράς Επόμενης Μέρας.

Αντίστοιχα, ο αγοραστής συμμετέχει στις Αγορές Ενέργειας, από τις οποίες και προμηθεύεται την απαιτούμενη για τις ανάγκες του ενέργεια, στην ίδια τιμή (Αγορά Επόμενης Μέρας).

Όταν αυτή η τιμή είναι υψηλότερη από τη συμφωνημένη, ο παραγωγός οφείλει να επιστρέψει τη διαφορά στον αγοραστή, έτσι ώστε τελικά παραγωγός και αγοραστής να έχουν πωλήσει και αγοράσει την ενέργεια, στη συμφωνημένη τιμή. Όταν η τιμή της Αγοράς Επόμενης Μέρας είναι χαμηλότερη από τη συμφωνημένη, ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει τον παραγωγό με τη διαφορά, πετυχαίνοντας το ίδιο αποτέλεσμα.

Η εκκαθάριση αυτή συνήθως γίνεται μηνιαία και με τρόπο που περιγράφεται με σαφήνεια στο ιδιωτικό συμφωνητικό.

πώς να επιλέξετε

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΣΕ

Κόστος Εκπρόσωπησης

Επιλέγοντας ένα φορέα, ο οποίος σας εξασφαλίζει χαμηλό κόστος εκπροσώπησης, μπορείτε να επιτύχετε ισχυρή παρουσία στο Χρηματιστήριο Ενέργειας, χωρίς να ανησυχείτε για την οικονομική επιβάρυνση

Το όνομά του στο χώρο

Ένας εξειδικευμένος φορέας, με μακροχρόνια εμπειρία και συνεχή ενασχόληση με τον τομέα της ενέργειας, μπορεί να διαχειριστεί αποδοτικά την παραγόμενη ενέργειά σας και να αξιοποιήσει τα δεδομένα της αγοράς ενέργειας με το βέλτιστο δυνατό τρόπο

Τρόπος Πληρωμής

Βεβαιωθείτε ότι ο ΦοΣΕ που θα επιλέξετε εκτελεί άμεσα τις διαδικασίες πληρωμής και σας παρέχει τακτικά ενημερωτικές αναφορές σχετικά με τη συνολική απόδοση της συμμετοχής σας

Λοιπές Υπηρεσίες

Γνωρίζοντας τις λοιπές υπηρεσίες που παρέχει ο φορέας (Τηλεπαρακολούθηση, Συντήρηση κ.λ.π.), μπορείτε να συνεργαστείτε και σε άλλα πεδία δραστηριοτήτων, πετυχαίνοντας ευνοϊκότερες τιμές

Χρησιμοποιήστε
το tool μας

Αν λειτουργείτε ή αναπτύσσετε αιολικό/ φωτοβολταϊκό σταθμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο μας, για να υπολογίσετε τα ετήσια έξοδα προς τον ΦοΣΕ.

ζητήστε προσφορά

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ενημερωθείτε

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Περίπλοκη η εκπροσώπηση των ΑΠΕ στο Χρηματιστήριο Ενέργειας – Οι τρείς κρίσιμες αλλαγές – Δημιουργούνται ΦΟΣΕ για… ΦΟΣΕ

Διεργασίες προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που δημιουργούνται σταδιακά, ενόψει της πλήρους συμμετοχής των σταθμών …

Διαβάστε Περισσότερα

Υποχρεώσεις και τρόπος αμοιβής των παραγωγών ενέργειας από τις Αγορές Ενέργειας

Η παρουσίαση προβλήθηκε στο πλαίσιο του webinar, που διοργάνωσε η Wootis στις 13/5/2021 με στόχο …

Διαβάστε Περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Στόχος

Για την ενοποίηση των Ευρωπαϊκών Αγορών, ο Οργανισμός για την Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας …

Διαβάστε Περισσότερα